Giới thiệu

Trang này dành để viết về thông tin dự án trang web, về doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp. Bạn nên tập trung vào các thế mạnh của bạn, mô tả lịch sử hình thành công ty, các chứng chỉ và giải thưởng.

Bạn có thể làm nổi bật các thông tin quan trọng hoặc thông báo trong văn bản như thế này.

Người dùng của chúng tôi

Tại đây bạn có thể mô tả một người sử dụng trang web điển hình và lý do tại sao họ lại quan tâm đến nó. Quan trọng nhất hướng cho khách truy cập của bạn ĺàm sao để họ thường xuyên quay trở lại trang web của bạn.

Lịch sử của trang web

Trong phần này, bạn có thể mô tả quá trình xây dựng trang web và đưa ra các lý do để sáng tạo ra nó. Đây cũng là cách để đề cập đến các mốc hình thành và cảm ơn những người đã tham gia.